Byggesøknader

Byggesøknader har flere aktører, som deles inn i kategorier, som i hovedsak er offentlige etater, byggesaksavdeling, tiltakshaver, naboer, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. De fleste søknader inneholder flere aktører, men ikke nødvendigvis alle. Dette beror igjen på kompleksitet, beliggenhet og reguleringer. For å kvalitetssikre søknader og at de er avklart overfor alle interessenter, så er det at profesjonelle gjør søkearbeidene. Private vil i mange tilfeller oppleve at de løper frem og tilbake med stadig nye oppgaver for å imøtekomme krav. Det kan være lurt å bruke kommunenes sjekklister til dette arbeidet.

 

Stort sett alle profesjonelle aktører i byggebransjen bruker folk med god kompetanse på søknadene. Det er slett ikke enkelt for selv erfarne tømrere å gjøre søkearbeider selv.

 

For de som er interessert i å sette seg inn i søkeprosessen eller andre elementer rundt regelverket vi i bransjen forholder oss til, så anbefales DIBK(Direktoratet for byggkvalitete) sine hjemmesider. De er svært godt opparbeidet med veiledninger, lenker og en god tema-søkemotor.

Email us: mail@demolink.org

Call us: + 800 922 1150

Copyright @ All Rights Reserved