Søketegninger

En søketegning har en rekke krav til innhold, som må oppfylles for å kunne behandles i kommunen. Oftest må det innlemmes noe prosjekteringsarbeid for å kunne kvalitetssikre tegninger, slik at de ikke bare behandles i kommunen, men også godkjennes.

Hvor kostbar og omfattende en prosjektering i forbindelse med tegninger skal være, er helt avhengig av kompleksiteten og også beliggenheten til et prosjekt.

 

For eneboliger sitt krav til tegninger vil ofte en prosjektering for arkitektur være tilstrekkelig. Da vil de fleste forhold til bygningsfysikk være kvalitetssikret, slik at kommunen godkjenner tiltaket.

Det er verd å merke seg, at lokale forhold som for eksempel hensynssoner for støy, grunnforhold eller flom, kan gjøre at tiltaket må belegges med ytterligere prosjektering.

 

Så fort man beveger seg fra de enkleste eneboligene og til mer komplekse bygg, vil krav til prosjekteringer øke, og ofte må flere aktører involveres i arbeidet med tegningene.

 

Vår erfaring fra kunder, som vil tegne selv, er at dette fordyrer prosjektet. Om kommunen oppfatter, at tegninger er utarbeidet av private, uten kompetanse, vil de ansvarslegge enten mer prosjektering eller kreve flere kontrollområder, som betyr at kunden må ha inn flere profesjonelle aktører. Dette er en konsekvens av at en byggesøknad, skal inneholde nok ansvarsbelagte fagområder, til at kvaliteten blir tilstrekkelig i varetatt.

For kommunen er det mer kvalitet i arbeid utført av profesjonelle enn av private og de vil anbefale(pålegge) prosjektering i forhold til det materiell de forelegges inntil de mener kvaliteten er akseptabel.

 

Vi kan selvfølgelig levere tegninger til bygg som ikke skal omsøkes også. Be om tilbud.

Her er eksempel på søketegninger for påbygg av opplett på enebolig

Email us: mail@demolink.org

Call us: + 800 922 1150

Copyright @ All Rights Reserved