Rådgivning

Husk å velge dine kamper

 

Kommuner har vidtrekkende fullmakter til å gjøre egne tolkninger av lovverket og bygge vedtak rundt disse. Allikevel er det ikke alltid de havner på riktig konklusjon og det finnes muligheter til å klage.

 

Kommunen sine saksbehandlere har mange hensyn og ta og vil noen ganger virke rigide. De aller fleste vil allikevel høre på gode argumenter forankret i det foreliggende regelverket og da er det viktig å kunne hele regelverket.

Gode kontrakter og god planlegging er to elementer du aldri får gode nok

 

Jeg har aldri hørt noen synes de har planlagt for mye eller har for gode kontrakter.

 

Bare på disse to tingene for en enebolig vil jeg påstå det ligger hundretusener å spare, ved å bruke profesjonell rådgivning.

 

 

Email us: mail@demolink.org

Call us: + 800 922 1150

Copyright @ All Rights Reserved